Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Sport aýakgaplary üçin quakard Naýlon göwher mesh

Gysga düşündiriş:

Göwher, owadan, dem alýan we çydamly sport aýakgaplaryna ulanylýan neýlon mata matasydyr.“Nike” we “Adidas” ýaly moda krossowkalary köp ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material: 100% neýlon
Görnüşi: mata mata
Giňligi: 55/56 "
Aýratynlygy: Floresan, ýanýan, gysylmaga çydamly, göz ýaşardyjy, dermanlara garşy, çişmä garşy, dem alýan
Ulanyl: sport aýakgaplary, sumka
Nüplükleriň sany: 0.185mm

Model belgisi: JH11040-XSJ
Üpjünçilik görnüşi: adaty
Stil: quakkard,
Tehnika: dokalan
Şahadatnama: ISO9001, ROHS, SGS, CA65
Agramy: 120GSM
Täze reňk: elýeterli

Önüm aýratynlyklary

Bu mata iki sany dokma usulyny, quakkard we zolak dokamak usullaryny ulanýar.Dokamak we quakkard dokamak üçin bir köpugurly ulanylmagy aňladýar.Bu neýlon matanyň görnüşi, köpugurly we monofilament jakkard tehnologiýasy bilen dokalan kiçi dört burçdan inedördüllerden ybarat birleşdirilen mata.

Üstünlikleri dem alyş, ýeterlik berklik, geýmäge garşylyk we poslama garşylykdyr.Matanyň uzak ömri bar.Sport aýakgaplary, tötänleýin aýakgaplar, şlýapalar, plýa beach sumkalary we beýleki önümler üçin örän amatly。

JH11040-XSJ Jacquard Nylon Diamond mesh for sport shoes (5)
JH11040-XSJ Jacquard Nylon Diamond mesh for sport shoes (4)

Önümiň artykmaçlygy

1. Hil.Tor öndürmekde 40 ýyllyk tejribämiz bar we önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris, şonuň üçin önümimiziň hiline gözegçilik deň-duşlarymyzyň arasynda iň gowusydyr.

2. Stil.Dizaýnerlerimiz bar we bazaryň islegine görä bazaryň zerur moda görnüşlerini dizaýn ederis.Bu önüm şu ýyl sport tor aýakgaplarynda ulanylýan iň meşhur mata mata.Ol meşhur we moda.Arassa mata gözleýän bolsaňyz, şu ýerde gözleýän zadyňyz bolmaly

3. Hyzmat.Iň gowy satyjylarymyz bar, zerurlyklaryňyz bar bolsa, olar bilen habarlaşyň, maslahat bermek isleseňiz size jogap bererler

4.MOQ.Isleýän nagyşlaryňyzy we senetleriňizi düzüp bileris.Sargytlaryň iň pes mukdary, adatça, 1000 metr töweregi.Elbetde, JH11040-XSJ-iň käbir aksiýalary bar.Näçe isleýändigiňizi aýdyň.

5. Mugt nusgalar.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Mugt nusgalar berýäris, diňe ýük tölemeli.

Zawodyň artykmaçlygy

1.40 ýyllyk önümçilik tejribesi
2. 78+ ýurtlara iberildi
3. 100+ ökde işledi
Bütin dünýäde 4.3000+ hyzmat edilýän müşderiler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň