Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

40 mesh Kosmetiki halta üçin gara gaty neýlon mesh

Gysga düşündiriş:

Neýlon mata matamyzyň aýratynlyklary güýçli, çydamly we könelişen, şonuň üçin tor torbasynda ösdürilýär.Madeasalan kosmetiki ammar sumkasy çydamly, saklamak üçin amatly we syýahat üçin amatly we bahasy az.Bu tor saklaýjy sumkany çykaranymyzda, sumkadaky zatlary saklamak we tapawutlandyrmak amatlydyr.Iş saparlary üçin hökmany zat.MUJI tor saklaýan haltajygymyzy ulanýar.Biz diňe bir matalar bilen üpjün etmän, eýsem torbalar hem öndürýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material: 100% neýlon
Görnüşi: mata mata
Giňligi: 1370mm
Aýratynlygy: Floresan, ýanýan, gysylmaga çydamly, göz ýaşardyjy, dermanlara garşy, çişmä garşy, dem alýan
Ulanyl: toý köýnekleri, sport aýakgaplary, Bagmeş: 40mesh
Model belgisi: JP11017

Üpjünçilik görnüşi: adaty
Stil: ýönekeý
Tehnika: dokalan
Şahadatnama: ISO9001, ROHS, SGS, CA65
Agramy: 148GSM
Täze reňk: elýeterli
Paket: 100 howly / rulon

önümiň ulanylyşy

Tor matamyz, berk we çydamly dokalýan mata matasydyr.Ondan öň senagat ekrany we ekrany çap etmek üçin ulanylýar.Tor matalarynyň gatylygy, berkligi we çeýeligi sebäpli kosmetiki ammar haltalary, ammar haltalary, kanselýariýa haltalary we ş.m. ýaly önümleri saklamak üçin MUJI tor mata önümlerimiziň köp görnüşini öndürdi. häzirki wagtda satuwda.Neýlon torumyzdan ýasalan ammar önümleri diňe bir amaly däl, eýsem güýçli we könelişen.Tapawutlandyrmagy we girmegi aňsatlaşdyrýan ammar sumkasynyň içindäki önümleri görüp bilersiňiz.

mesh cosmetic bag
mesh-made-ladies-wallet-ladies-pars-hand
black mesh cosmetic bag

Önümiň artykmaçlygy

1. Hil.Tor öndürmekde 40 ýyllyk tejribämiz bar we önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris, şonuň üçin önümimiziň hiline gözegçilik deň-duşlarymyzyň arasynda iň gowusydyr.

2. Stil.Dizaýnerlerimiz bar we bazaryň islegine görä bazaryň zerur moda görnüşlerini dizaýn ederis.Bu önüm şu ýyl sport tor aýakgaplarynda ulanylýan iň meşhur mata mata.Ol meşhur we moda.Arassa mata gözleýän bolsaňyz, şu ýerde gözleýän zadyňyz bolmaly.

3. Hyzmat.Iň gowy satyjylarymyz bar, zerurlyklaryňyz bar bolsa, olar bilen habarlaşyň, maslahat bermek isleseňiz size jogap bererler.

4.MOQ.Isleýän nagyşlaryňyzy we senetleriňizi düzüp bileris.Sargytlaryň iň pes mukdary, adatça, 1000 metr töweregi.Elbetde, JP11017-de käbir paýnamalar bar.Näçe isleýändigiňizi aýdyň.

5. Mugt nusgalar.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Mugt nusgalar berýäris, diňe ýük tölemeli.

Zawodyň artykmaçlygy

1.40 ýyllyk önümçilik tejribesi
2. 78+ ýurtlara iberildi
3. 100+ ökde işledi
Bütin dünýäde 4.3000+ hyzmat edilýän müşderiler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň