Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Aýakgap we şlýapa

 • sliver thread Nylon mesh for Baseball cap

  Beýsbol kepkasy üçin neýlon mesh

  Süýümli ýüplük tor, soňky iki ýylda gaty meşhur.Esasy aýratynlygy, ýagtylygyň täsiri astynda gaty owadan jadyly reňk effektiniň bolmagydyr.Esasy amal, dokamak işinde birnäçe neýlon simleriň ýerine altyn ýa-da kümüş sim ulanmak we ahyrsoňy mata dokamakdyr.Esasan şlýapa matalarynda, toý torlarynda we aýna örtüklerde ulanylýar.Şeýle hem dürli öý bezegleri üçin ulanylyp bilner.Bu amaly giň gerimli mata.Onda açyk reňkler, solmazlyk, garramaga garşy, ýokary güýç, çalt yza gaýtmak we dem alyş aýratynlyklary bar.

 • Imitation metal Nylon mesh for Baseball cap

  Beýsbol kepkasy üçin metal neýlon mesh

  Imitasiýa metaldan ýasalan tor, neýlon toruna esaslanan metaldan ýasalan mata.Bu mata matadan ýasalan görnüşe eýe, ýöne aslynda çeýe we ýitip gitmek üçin neýlon meshdir.Metaly gyssagly zerur bolan programmalar üçin örän amatlydyr.Çeýe aýratynlyklary bolan önümleriň üstünde.Häzirki wagtda müşderilerimiz ony gaty gowy görünýän, ýöne öý haýwanlary, penjireler we aýna üçin şlýapalara ulanýarlar.Örän oňat mata.Aýna interýerde ulanmak hem bir tendensiýa.

 • Stripe Jacquard Nylon Diamond mesh for sport shoes

  Sport aýakgaplary üçin zolak quakard Naýlon Almaz mesh

  Zolak tor sport aýakgaplaryna ulanylýan mata bolup, şu ýyl iň meşhur zatlaryň biridir.Dem alyş, gözellik, moda we garşylyk geýmek aýratynlyklaryna eýedir.Iň oňat sport aýakgap matalarynyň biridir.Nike we Adidas hem bu matany ulanýarlar.

 • Jacquard Nylon Diamond mesh for sport shoes

  Sport aýakgaplary üçin quakard Naýlon göwher mesh

  Göwher, owadan, dem alýan we çydamly sport aýakgaplaryna ulanylýan neýlon mata matasydyr.“Nike” we “Adidas” ýaly moda krossowkalary köp ulanylýar