Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Spiker Gril eşik

 • Fashion Paper e guitar amp amplifier speaker grill cloth

  Moda kagyzy e gitara amp güýçlendiriji gürleýji gril mata

  ZP22023 Gepleýjiniň panjara matasy 100% kagyz materialdan ýasalýar, amatly açyklyk derejesi bilen gürleýjiler üçin ýörite düzülendir.Uzak wagt bäri meşhur bolan gürleýjiniň panjara mata.Bu önüm khaki we gara reňklerde bolýar.Marşal we Fender ikisi hem bu matany ulanýarlar.biz Marşal we Fender bilen üpjün ediji

 • 8inch Paper speaker grill cloth fabric for guitar amp

  Gitara amp üçin 8inç kagyz gürleýjiniň panjara mata matasy

  Bu mata iki dürli reňk bilen örülendir we 2 sapakdan dokamak arkaly dokalýar.Taýýar tor sazlaşykly we owadan görnüşe eýe bolup, papirus materialynyň güýçli tozan we ses geçirijiligi gürleýjiler üçin örän amatlydyr.Bu, şeýle hem Marşal we Fender tarapyndan ulanylýan has gürleýjili panjara matasydyr.Şeýle hem ýörite papirus ses toruna mätäç DIY dizaýnerleri üçin ilkinji saýlaw.

 • Fashion PP sliver wire guitar amp amplifier speaker grill cloth

  Moda PP süýşüriji sim gitara amp güýçlendiriji gürleýji gril mata

  AH31Y26A-1, gürleýjiniň öňüne ulanylýan panjara.Klassiki we modany birleşdirýän ses torunyň bir görnüşi.Bu tor PP + poliester ýüpekden dokalan we dört görnüşli ýüpek sapakdan ybarat: ak, kümüş we gara.Dokalan.Onuň ussatlygy çylşyrymly we daşky görnüşi owadan.We sesiň hiline gaty gowy güýçlendiriji täsir edýär.“Marşal” we “Fender” -iň bu meshi ulanýan önümleri bar

 • 8 inch dustproof Black Paper Twill speaker grill cloth for guitar amp

  Gitara amp üçin 8 dýuým tozan geçirmeýän Gara kagyz Twill gürleýjiniň panjara matasy

  Gara kagyz gürleýjiniň panjara matasy, egrilen dokma bilen dokalan kagyz ýüpek sapaklaryň bir görnüşidir.Küpek sapagyň galyňlygy we aralygy talaplara görä düzülip bilner.Bu mata sap gara we örän meşhur stil.Aýratynlygy, tozan geçirmeýän gowy täsir, sesiň geçirijiligi

 • Paper speaker grill cloth cover for guitar amp

  Gitara amp üçin kagyz gürleýjiniň panjara mata örtügi

  Bu mata kagyzdan ýasalyp, gowy ses geçirijiligine eýe.Ses mata matasynyň beýleki stillerden tapawutly stili.Marşalyň gyzgyn satyjylaryndan biri bu matany ulanýar.Papirusyň ses geçirijiligi gaty gowy, tozan geçirmeýän täsiri hem gaty gowy.Iň uly aýratynlyk, bu matanyň özboluşly materialy we dokma usulydyr.

 • Gold plastic speaker grill cloth for guitar amp

  Gitara amp üçin altyn plastmassa gürleýji panjara mata

  Bu ýokary derejeli gürleýjiler we altyn söýüjiler üçin örän amatly altyn ses ulgamy.Bu toruň materialy, oňat ses geçirijiligi we tozana garşy gowy täsiri bolan PP + Poliesterdir.Marşal bu altyn ses toruny modelleriň birine ulandy.Bu tor gürleýjiler üçin ýasaldy.

 • Fashion Paper e guitar amp amplifier speaker grill cloth

  Moda kagyzy e gitara amp güýçlendiriji gürleýji gril mata

  ZP22023 Gepleýjiniň panjara matasy 100% kagyz materialdan ýasalýar, amatly açyklyk derejesi bilen gürleýjiler üçin ýörite düzülendir.Uzak wagt bäri meşhur bolan gürleýjiniň panjara mata.Bu önüm khaki we gara reňklerde bolýar.Marşal we Fender ikisi hem bu matany ulanýarlar.biz Marşal we Fender bilen üpjün ediji

 • Fashion PP sliver wire guitar amp amplifier speaker grill cloth

  Moda PP süýşüriji sim gitara amp güýçlendiriji gürleýji gril mata

  AH31Y26A-1, gürleýjiniň öňüne ulanylýan panjara.Klassiki we modany birleşdirýän ses torunyň bir görnüşi.Bu tor PP + poliester ýüpekden dokalan we dört görnüşli ýüpek sapakdan ybarat: ak, kümüş we gara.Dokalan.Onuň ussatlygy çylşyrymly we daşky görnüşi owadan.We sesiň hiline gaty gowy güýçlendiriji täsir edýär.“Marşal” we “Fender” -iň bu meshi ulanýan önümleri bar.