Taizhou Jinjue Mesh Screen Co., Ltd.

Saklaýyş meshi

  • Colorfull Strip nylon mesh for cosmetic bag

    Kosmetiki halta üçin reňkli zolakly neýlon mesh

    Zolakly tor şu ýyl gaty meşhur bolan mata matasynyň täze görnüşidir we zolakly reňk gözüňi özüne çekýär.Esasan sumkalarda, kosmetiki haltalarda, sumkalarda, aýakgaplarda we ş.m. ulanylýar. Üstünlikleri açyk reňkler, solmazlyk, garramaga garşy, ýokary güýç, çalt yza gaýtmak, dem alyş, suwa garşylyk we ýag garşylygy.Dürli zolak torlaryny öndürdik, önümçilik tehnologiýasy kämildir we täze stilleri ösdürmegi dowam etdireris.

  • 40 mesh Black hard Nylon mesh for cosmetic bag

    40 mesh Kosmetiki halta üçin gara gaty neýlon mesh

    Neýlon mata matamyzyň aýratynlyklary güýçli, çydamly we könelişen, şonuň üçin tor torbasynda ösdürilýär.Madeasalan kosmetiki ammar sumkasy çydamly, saklamak üçin amatly we syýahat üçin amatly we bahasy az.Bu tor saklaýjy sumkany çykaranymyzda, sumkadaky zatlary saklamak we tapawutlandyrmak amatlydyr.Iş saparlary üçin hökmany zat.MUJI tor saklaýan haltajygymyzy ulanýar.Biz diňe bir matalar bilen üpjün etmän, eýsem torbalar hem öndürýäris.